Bộ sưu tập: Khách Hàng Houston

Hỗn hợp Field Run (nhỏ/trung bình): $3,75/lb.**
1/2 Bao (hỗn hợp Chạy ngoài hiện trường (nhỏ/trung bình): $4,00/lb.**
**(Cần đặt cọc $25/bao để đặt trước tôm càng sống.)**

*** Chúng tôi mở cửa kinh doanh hàng ngày và mang theo tuyển chọn các mặt hàng đặc sản cajun, cũng như gia vị tôm càng tự làm của chúng tôi.***

Giá được đặt hàng tuần và tình trạng sẵn có sẽ được cập nhật hàng ngày khi tôm hùm đất có thể được đặt trước để nhận.